insikt@origogroup.com (support) Logga in
 10123 (2020)  296322 (alla år)
Nyheter
Nyhet
Insiktsundersökningen återupptas den 18 maj

Efter nästan två månaders uppehåll av Insikt kommer undersökningen att återupptas den 18 maj.

En effektiv myndighetsutövning med ett rättssäkert och bra bemötande är viktigare än någonsin för företagen i dessa tider samtidigt som ett längre uppehåll eventuellt kan riskera undersökningens kvalitet.

Om det är någon eller några kommuner som vill avvakta ytterligare en tid med utskicken så är detta möjligt. Informera då er konsult om detta.

Nyhet
PPT som stöd vid presentation av bygglovsresultat från Insikt

Vi som arbetar med näringslivsfrågor på SKR har i samarbete med SKR:s experter på bygglovsfrågor tagit fram en PPT som främst riktar sig till bygglovschefer och bygglovshandläggare i kommuner som deltar i Insikt.

Det finns stora skillnader mellan myndighetsområden vad gället t.ex. komplexiteten och den lagstiftning som ligger bakom kommunens kontakt med företaget och man ska i första hand jämföra sina resultat inom området bygglov med andra kommuner och med sig själv över tid – och inte jämföra med andra myndighetsområden i kommunen.

Den här PP-presentationen är tänkt att utgöra ett stöd till främst bygglovschefer och bygglovshandläggare vid presentation av insiktsresultaten, t.ex. internt eller för politikerna i kommunen. Materialet består av en PPT med 11 bilder samt anteckningar till bilderna.

PP-presentationen finns att hämta här.

Nyhet
Öppen jämförelse Företagsklimat 2019 (Insikt) offentliggörs den 22 april, klockan 09:00

188 kommuner och 17 gemensamma förvaltningar/förbund har genomfört NKI-undersökningen Insikt om hur företagen uppfattar den kommunala myndighetsutövningen gällande 2019 års ärenden.

SKR kommer inte att ta fram någon nationell rapport för 2019, utan resultaten kommer endast att finnas på SKR:s hemsida (se länk) och i den webbportal för undersökningen som ni har fått lösenord till. Har ni tappat bort lösenordet får ni ett nytt genom att gå in här eller skicka e-post till supporten.

Vi kommer inte att skicka några resultat till er i förväg, men de officiella resultaten för er kommun kommer att finnas i webbportalen från den 17 april klockan 09:00. Då kommer också en standardrapport med de viktigaste resultaten för er kommun att finnas för nedladdning från webbportalen. Rapporten heter ”Kommunrapport Insikt 2019” och finns under fliken ”Rapporter” och under rubriken ”Standardrapporter”. Rankingen totalt och för de sex myndighetsområdena kommer att finnas tillgängliga på webbportalen från klockan 16:00 den 21 april, dvs. en dag innan offentliggörandet.

Vi uppmanar dock alla att inte gå ut offentligt förrän resultaten publicerats på SKR:s webbplats den 22 april klockan 09:00.

På grund av Covid 19 pandemin kommer dock SKR:s marknadsföring av undersökningen vara nedtonad, vilket bland annat innebär att de viktigaste resultaten med länsindelning inte kommer att skickas till lokala nyhetsredaktioner på morgonen den 22 april. Det ligger därmed på den egna kommunen om man vill uppmärksamma resultaten från studien medialt.

SKR:s webbseminarium där fördjupande resultat från undersökningen presenteras kommer att genomföras först i början av september. Datum och tid: 1 september, klockan 09:30-11:30. Anmäl dig till webbseminariet här. Observera att datumet ändrats från den 6 maj till 1 september!

Vid frågor om offentliggörandet kontakta SKR:

Jan Torége, 08-452 78 89, jan.torege@skr.se

Nyhet
Tillfälligt uppehåll i den löpande insiktsundersökningen

Med anledning av Corona-viruset och den svåra situation som denna medfört för många företagare har SKR och SBA bestämt att vi tillfälligt gör ett uppehåll vad gäller utskick av enkäter och telefonintervjuer för undersökningen Insikt.

Resultaten kommer av den anledningen därför att släpa efter i undersökningen under våren och sommaren.

Under uppehållet ska myndighetsärenden med kontaktuppgifter som vanligt fortsätta att skickas/överföras till konsulten.

När vi återupptar utskicken av enkäter kommer vi att informera om detta här på webbportalen.

Nyhet
Nya instruktioner till Insikt 2020

Nu finns ny information och nya instruktioner för Insikt och Öppen jämförelse Företagsklimat 2020 uppdaterat på SKL:s hemsida.

De viktigaste nyheterna är:

  • Resultaten för Öppen jämförelse Företagsklimat 2019 kommer att offentliggöras onsdagen den 22 april klockan 09:00.
  • Inga förändringar i enkäten 2020, men SKL och SBA ska undersöka möjligheten att hämta in bakgrundsinformation som branschtillhörighet och antal anställda via administrativa statliga register istället för att fråga om detta i enkäten.
  • Det finns nu möjlighet att inom ramen för insiktsundersökningen genomföra en NKI-undersökning för området Upphandling. Enkäten ser dock delvis annorlunda ut och resultaten för detta område redovisas separat från den övriga undersökningen.
  • Instruktionerna för vilka ärenden som ska ingå vad gäller bygglov, miljö- och hälsoskydd samt livsmedelskontroll har formulerats om och förhoppningsvis tydliggjorts.
  • Avvisningar och avskrivningar under Plan- och bygglagstiftningen (Bygglov) ska inte längre ingå i undersökningen.
  • Alla klagomålsärenden exkluderas från undersökningen. Tidigare har endast företag som riktat klagomål mot andra företag ingått i undersökningen, men inte privatpersoners klagomål mot andra privatpersoner eller mot företag. Eftersom det rått oklarheter kring vad som ska tas med här, så har vi valt att ta bort alla klagomålsärenden från undersökningen.

Länk till SKL:s hemsida: https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/naringslivforetagsklimat/foretagsklimat/insikt.6696.html

Om sidan

Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. I första hand mäts servicen för gruppen företagare, men kommunerna har även möjlighet att mäta hur nöjda privatpersoner, ideella föreningar och offentliga organisationer är. Du kan läsa mer om undersökningen hos SKR.

Det här är ett rapporteringsverktyg för undersökningen som drivs av Origo Group på uppdrag av SKR. Under rubriken ”Rapporter” finns dels standardiserade rapporter med färdiga diagram och tabeller, dels möjlighet att skapa egna rapporter till vilka du kan lägga till diagram genom följande funktion.

Vi har flyttat med alla användare från den gamla webbportalen så om du hade ett konto där kan du också aktivera ditt konto här.

Om du saknar inloggning eller om du inte lyckats logga in kontakta support.

Support

Här finns en användarmanual.

Bakom många etiketter, på framförallt start- och rapportsidorna, finns det tips och instruktioner som visas om man håller muspekaren över dem. Inom kort kommer vi också att fylla på FAQ-sidan med frågor och svar.

Har du frågor, synpunkter eller förslag är du varmt välkommen att kontakta oss på adress: insikt@origogroup.com. Om frågorna rör specifika diagram eller en rapport använd gärna kontaktlänken på samma sida eftersom den då även skickar med information om det som visas på skärmen.

Uppdateringar
Databasuppdatering
Databasen uppdaterad

Databasuppdatering
Databasen uppdaterad

Databasuppdatering
Databasen uppdaterad

Databasuppdatering
Databasen uppdaterad

Databasuppdatering
Databasen uppdaterad