insikt@origogroup.com (support) Logga in
 12641 (2024)  512094 (alla år)
Nyheter
Nyhet
Webbseminarium Insiktsundersökningen 29:e augusti

Den 29:e augusti klockan 09:30-11:30 har SKR sitt årliga webbseminarium för Insiktsundersökningen. Vid seminariet kommer fördjupande analyser av undersökningen presenteras. Vi kommer också att berätta mer om de förändringar som vi genomfört och som vi kommer att genomföra under 2024 och 2025. Som vanligt kommer det finnas möjlighet för deltagarna att ställa frågor till oss som ansvarar för undersökningen via chatten.

Ingen föranmälan krävs. Länk till sändningen kommer att publiceras på denna sida någon dag innan sändningsdatumet.

Nyhet
Företagarna fortsatt nöjda med servicen och effektiviteten i myndighetsutövningen

Idag publicerades resultaten för Öppen jämförelse Företagsklimat (Insikt) 2023. Företagarna är fortsatt nöjda, men det totala NKI-betyget är kvar på 2022 års nivå (index 75).

NUI-betyget för upphandling ökar med en enhet från NUI 64 till 65.

Årets vinnare totalt är Boden, Leksand och Kalix med NKI på 91, 88 respektive 86. Bland större kommuner med minst 40 000 invånare placerade sig Lidingö främst med NKI 83 följt av Mölndal och Nacka med NKI 81.

De tre främst placerade i NUI-mätningen (upphandling) är Oxelösund, Trosa och Knivsta med NUI på 83, 78 respektive 78.

Rapporten för Öppen jämförelse Företagsklimat 2023 kan hämtas på SKR:s webbplats.

Den 30:e april klockan 09:00 kommer SKR att lägga ut en filmad PP-presentation med de viktigaste resultaten från 2023. Filmen är ca 15-20 minuter lång.

Nyhet
Ppt-presentation om Insikt för dem som arbetar med bygglovsfrågor i kommunerna

För några år sedan tog vi tillsammans med SKR:s experter på bygglovsfrågor fram en Ppt-presentation som riktar sig till bygglovschefer och bygglovshandläggare i kommunerna.

Syftet är att den ska ge svar på några av de frågor som vi ofta får vad gäller bygglov och hur man ska tolka resultaten, t.ex. i jämförelse med de övriga myndighetsområden som mäts.

Vi har nu uppdaterat den presentationen och hoppas att den kan komma till användning, t.ex. när kommunens resultat ska presenteras för politikerna.

https://insikt.origogroup.com/files/Insikt_om_bygglov_2023.pptx

Nyhet
Öppen jämförelse Företagsklimat 2023 offentliggörs den 24 april

Den 24:e april klockan 09:00 offentliggörs Öppen jämförelse Företagsklimat 2023. Resultaten kommer att finnas tillgängliga på följande sätt

  • I denna webbportal (kräver lösenord)
  • På SKR:s webbplats under rubriken ”Öppen jämförelse Företagsklimat 2023”
  • I SKR:s databas KOLADA (endast nyckeltalen från undersökningen)
  • I en PDF-rapport med tabeller, diagram och de viktigaste resultaten sammanfattade (kommer att finnas som nyhet i webbportalen samt på SKR:s webbplats för nedladdning)
  • I webbportalen kommer också en standardrapport för respektive kommun att tas fram med de viktigaste resultaten sammanfattade i ett tiotal diagram (under rubriken rapporter i webbportalen)

Den 19:e april kommer de officiella resultaten utom rankingarna att offentliggöras i vår webbportal (kräver lösenord). Kommunerna kommer då att kunna se sina egna resultat.

Vi kommer dagarna innan offentliggörandet också att ringa runt till de kommuner som placerat sig bäst totalt sett och inom respektive myndighetsområde för att de ska kunna förbereda sig inför offentliggörandet av rankingarna.

Den 30:e april klockan 10:00 kommer SKR att lägga upp en inspelad PP-presentation (här och på SKR:s webbplats) på ca 15-20 minuter där vi går igenom de viktigaste resultaten från undersökningen 2023.

I månadsskiftet augusti/september kommer som vanligt ett webbseminarium att genomföras av SKR där vi fördjupar oss i resultaten från 2023 års undersökning (datum ännu ej bestämt).

Nyhet
Information och instruktioner för det nya området Lantmäteri

Intresset för att delta med området Lantmäteri i Insikt har varit stort och närmare hälften av landets 40 kommunala lantmäterimyndigheter har visat intresse för att delta i 2024 års mätning. Efter ett antal möten och samtal med företrädare för detta område, så har SKR och SBA tagit fram följande instruktioner för Lantmäteriområdet:

  • PP-presentation med information och instruktioner för Lantmäteri
  • Ärendemall för Lantmäteriområdet
  • De övergripande instruktionerna för att delta i Insiktsundersökningen finns här.

För de två andra nya områdena i Insikt, ”Receptfria läkemedel” och ”Folköl och tobak” har vi ännu inte riktigt bestämt hur vi i mätningen ska hantera inspektioner som omfattar tillsyn av flera myndighetsområden samtidigt. Vi kommer inom kort att återkomma om detta.

Om sidan

Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. I första hand mäts servicen för gruppen företagare, men kommunerna har även möjlighet att mäta hur nöjda privatpersoner, ideella föreningar och offentliga organisationer är. Du kan läsa mer om undersökningen hos SKR.

Det här är ett rapporteringsverktyg för undersökningen som drivs av Origo Group på uppdrag av SKR. Under rubriken ”Rapporter” finns dels standardiserade rapporter med färdiga diagram och tabeller, dels möjlighet att skapa egna rapporter till vilka du kan lägga till diagram genom följande funktion.

Vi har flyttat med alla användare från den gamla webbportalen så om du hade ett konto där kan du också aktivera ditt konto här.

Om du saknar inloggning eller om du inte lyckats logga in kontakta support.

Support

Här finns en användarmanual.

För de flesta vyerna kan du visa relevant information genom att klicka på info-ikonen uppe i det högra hörnet.

Bakom många etiketter, på framförallt start- och rapportsidorna, finns det tips och instruktioner som visas om man håller muspekaren över dem.

FAQ-sidan kan du läsa vanliga frågor och svar.

Har du frågor, synpunkter eller förslag är du varmt välkommen att kontakta oss på adress: insikt@origogroup.com. Om frågorna rör specifika diagram eller en rapport använd gärna kontaktlänken på samma sida eftersom den då även skickar med information om det som visas på skärmen.

Uppdateringar
Databasuppdatering
Databasen uppdaterad

Databasuppdatering
Databasen uppdaterad

Databasuppdatering
Databasen uppdaterad

Databasuppdatering
Databasen uppdaterad

Databasuppdatering
Databasen uppdaterad