insikt@origogroup.com (support) Logga in
 13689 (2022)  399682 (alla år)
Nyheter
Nyhet
Boka in webbseminarium om Insiktsundersökningen 2021/2022

Den 1 september klockan 09:30-11:30 genomför SKR sitt årliga webbseminarium om Insiktsundersökningen.

På dagordningen står bland annat:

 • Fördjupade resultat från 2021 års Öppen Jämförelse Företagsklimat
 • Presentation av tre studier vi beställt från Enkätfabriken kring möjliga orsaker till varför respondenter är missnöjda inom områdena upphandling, bygglov och miljö- och hälsoskydd
 • Genomgång av metod och NKI-modellen.
 • Frågestund

Anmälan till seminariet sker till jan.torege@skr.se

Nyhet
Inspelad PPT-presentation med de viktigaste resultaten

Nu ligger en inspelad PPT-presentation med de viktigaste resultaten från Öppen jämförelse Företagsklimat 2021 på SKR:s webbplats.

https://skr.se/skr/tjanster/oppnajamforelser/foretagsklimat.1147.html

Filmen är ca 25 minuter lång.

Nyhet
Företagarna fortsatt nöjda med kommunernas företagsservice

För första gången sedan Insiktsundersökningen startade år 2010 är det totala NKI-resultatet oförändrat (NKI 74).

Trots detta så ökar NKI för brandskydd, markupplåtelse (en enhet) och serveringstillstånd (två enheter).

Boden, Kalix och Höganäs toppar den totala rankingen 2021 med NKI på 88, 86 respektive 86. Boden och Höganäs försvarar därmed sina placeringar från föregående år, medan Kalix är en av 2021 års stora klättrare från plats 114.

Bland de större kommunerna med fler än 40 000 invånare toppar tre Stockholmskommuner rankingen; Nacka. Lidingö och Järfälla med NKI på 83, 82 respektive 82.

En viktig anledning till att NKI inte ökat 2021 är att Stockholm och Göteborg, som har stor vikt i undersökningen, försämrat sina resultat. Stockholm från NKI 73 till 70 och Göteborg från 73 till 71. Malmö som ökat sitt NKI från 72 till 74 är därmed för första gången bäst av de tre storstadskommunerna. 99 kommuner har förbättrat sitt resultat jämfört med 2020 och 80 kommuner har försämrat det.

Även i NUI-mätningen (upphandling), som alltså redovisas separat från den ordinarie NKI-mätningen, har resultatet varit oförändrat sedan föregående år (NUI 63). Här toppar Falkenberg listan, följt av Oxelösund och Haparanda med NUI 74, 73 respektive 71.

Resultat för samtliga kommuner samt mer information om undersökningen finns, förutom i denna webbportal, att tillgå på SKR:s webbplats för Öppen jämförelse Företagsklimat 2021.

https://skr.se/skr/tjanster/oppnajamforelser/foretagsklimat.1147.html

I webbportalen under rubriken ”Rapporter”, så finns det en rapport med namnet ”Kommunrapport Insikt 2021” att ladda hem. Där finns de viktigaste resultaten för varje kommun sammanfattade i 10 diagram.

Nyhet
Öppen jämförelse Företagsklimat 2021 offentliggörs den 21 april

Torsdagen den 21 april klockan 08:00 offentliggörs Öppen jämförelse Företagsklimat 2021. På SKR:s webbplats kommer resultat och en sammanfattande rapport finnas tillgängliga.

Redan den 18 april klockan 10:00 kommer dock de slutgiltiga resultaten från undersökningen att vara tillgängliga på SKR:s webbportal för undersökningen (lösenord krävs dock). Alla kommunrankingar offentliggörs dock först den 21:a april.

Vinnande kommuner (för samtliga rankingar) kommer att kontaktas under perioden 19-20 april. Även de kommuner som hamnar tvåa, trea och sist i den totala rankingen kommer också att kontaktas i förväg.

Standardiserade rapporter för samtliga kommuner/förbund/förvaltningar, med diagram över de viktigaste resultaten i undersökningen, finns tillgängliga i webbportalen fr.o.m. den 21:a april. Gå in i webbportalen under rubriken rapporter.

Fredagen den 29:e april kommer en filmad PP-presentation att läggas ut på SKR näringslivs webbplats samt som nyhet i webbportalen för undersökningen. Det är en film på ca 15-20 minuter där de viktigaste resultaten från undersökningen 2021 presenteras.

I månadsskiftet augusti/september 2022 kommer som vanligt ett längre webbseminarium för Insiktsundersökningen att genomföras. Datum för detta seminarium återkommer vi med.

Sprid gärna denna information till andra kollegor i kommunen som är ansvariga eller använder sig av undersökningen i sitt arbete.

Nyhet
Instruktioner och enkäter för NKI och NUI 2022

Nu är instruktionerna samt enkäter för 2022 års undersökning klara. Under hösten har SKR och SBA haft ett flertal möten med bland annat högfrekventa användare av webbportalen och upphandlingschefer om undersökningen och enkäterna. Utifrån de samtal vi fört och önskemål som då framkommit har vi gjort en del förändringar i såväl NKI- som NUI-undersökningen.

De viktigaste förändringarna i NKI-enkäten:

 • Från och med 2022 rekommenderas deltagande kommuner att ha med området Serveringstillstånd i undersökningen. Från år 2023 kommer detta område att bli obligatoriskt i undersökningen för att få delta i NKI-rankingen totalt.
 • Frågan ”Hur nöjd var du med hur vi informerade om möjligheten att överklaga beslut?” under serviceområdet information tas bort från enkäten.
 • Frågorna F3 A och F3 B ”Hur utföll ärendet för dig? Såväl frågan som svarsalternativen formuleras om.

De viktigaste förändringarna i NUI-enkäten:

 • Från och med år 2021 kommer NUI-måttet att viktas i rankingen, dvs. förändringen sker redan i 2021 års undersökning. Det innebär att ett standardiserat mått tas fram med hänsyn till att fördelningen av andelen anbudsgivare som tilldelats respektive inte tilldelats uppdraget kan skilja sig åt mellan olika kommuner.
 • Obs! Denna standardisering kommer dock endast att användas vid rankingen av kommunerna, inte för övriga NUI-resultat i databasen och i webbportalen.
 • Frågan ”Hur nöjd var du med information om hur man ställer kompletterande frågor?” under serviceområdet information tas bort från enkäten.
 • Ett flertal frågor har omformulerats (se instruktionerna).

Öppen jämförelse Företagsklimat 2021 kommer att offentliggöras den 21:a april.

Nedan följer Instruktioner, enkäter samt ärendemallar för Insiktsundersökningen 2022. I vecka 5 kommer tillgänglighetsanpassade versioner av dessa filer samt uppdaterad information om undersökningen också att finnas på SKR:s webbplats (sök på SKR företagsklimat).

Om sidan

Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. I första hand mäts servicen för gruppen företagare, men kommunerna har även möjlighet att mäta hur nöjda privatpersoner, ideella föreningar och offentliga organisationer är. Du kan läsa mer om undersökningen hos SKR.

Det här är ett rapporteringsverktyg för undersökningen som drivs av Origo Group på uppdrag av SKR. Under rubriken ”Rapporter” finns dels standardiserade rapporter med färdiga diagram och tabeller, dels möjlighet att skapa egna rapporter till vilka du kan lägga till diagram genom följande funktion.

Vi har flyttat med alla användare från den gamla webbportalen så om du hade ett konto där kan du också aktivera ditt konto här.

Om du saknar inloggning eller om du inte lyckats logga in kontakta support.

Support

Här finns en användarmanual.

För de flesta vyerna kan du visa relevant information genom att klicka på info-ikonen uppe i det högra hörnet.

Bakom många etiketter, på framförallt start- och rapportsidorna, finns det tips och instruktioner som visas om man håller muspekaren över dem.

FAQ-sidan kan du läsa vanliga frågor och svar.

Har du frågor, synpunkter eller förslag är du varmt välkommen att kontakta oss på adress: insikt@origogroup.com. Om frågorna rör specifika diagram eller en rapport använd gärna kontaktlänken på samma sida eftersom den då även skickar med information om det som visas på skärmen.

Uppdateringar
Databasuppdatering
Databasen uppdaterad

Databasuppdatering
Databasen uppdaterad

Databasuppdatering
Databasen uppdaterad

Databasuppdatering
Databasen uppdaterad

Databasuppdatering
Databasen uppdaterad