insikt@origogroup.com (support) Logga in
 47235 (2019)  281131 (alla år)
Nyheter
Nyhet
Nya instruktioner till Insikt 2020

Nu finns ny information och nya instruktioner för Insikt och Öppen jämförelse Företagsklimat 2020 uppdaterat på SKL:s hemsida.

De viktigaste nyheterna är:

 • Resultaten för Öppen jämförelse Företagsklimat 2019 kommer att offentliggöras onsdagen den 22 april klockan 09:00.
 • Inga förändringar i enkäten 2020, men SKL och SBA ska undersöka möjligheten att hämta in bakgrundsinformation som branschtillhörighet och antal anställda via administrativa statliga register istället för att fråga om detta i enkäten.
 • Det finns nu möjlighet att inom ramen för insiktsundersökningen genomföra en NKI-undersökning för området Upphandling. Enkäten ser dock delvis annorlunda ut och resultaten för detta område redovisas separat från den övriga undersökningen.
 • Instruktionerna för vilka ärenden som ska ingå vad gäller bygglov, miljö- och hälsoskydd samt livsmedelskontroll har formulerats om och förhoppningsvis tydliggjorts.
 • Avvisningar och avskrivningar under Plan- och bygglagstiftningen (Bygglov) ska inte längre ingå i undersökningen.
 • Alla klagomålsärenden exkluderas från undersökningen. Tidigare har endast företag som riktat klagomål mot andra företag ingått i undersökningen, men inte privatpersoners klagomål mot andra privatpersoner eller mot företag. Eftersom det rått oklarheter kring vad som ska tas med här, så har vi valt att ta bort alla klagomålsärenden från undersökningen.

Länk till SKL:s hemsida: https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/naringslivforetagsklimat/foretagsklimat/insikt.6696.html

Nyhet
Nyheter i webbverktyget

SKL och Origo har nu genomfört en del förbättringar i webbverktyget. Några av de viktigaste nyheterna är:

 • En översiktssida som bland annat innehåller en prioriteringsmatris.
 • Möjlighet att välja standarddiagram från diagrammenyn.
 • Färginställningar (klicka på ”Konto” uppe i det högra hörnet).
 • Instruktioner för de viktigaste sidorna (klicka på infoikonen uppe i det högra hörnet för de sidor där den visas).
 • Svarsfrekvenser för NKI-diagram med jämförelse över myndighetsområden både för kommuner, län och förbund.
 • Prestandaförbättringar

Vi har fått en del frågor om att det varit få svar i portalen. Av olika skäl så har det släpat efter lite sedan i våras, men vi börjar nu komma ikapp. Enkätfabriken kommer också inom kort lägga upp resultaten för sina kommuner.

Nyhet
Webbinariet Öppen jämförelse Företagsklimat (Insikt) 2018

Nu finns det möjlighet att se sändningen i efterhand från Webbseminariet Öppna jämförelser Företagsklimat (Insikt). Här presenteras resultaten från 2018 års undersökning, råd och tips ges om hur resultaten ska tolkas och frågor besvaras från de som följde sändningen live.

https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/naringslivforetagsklimat/aktuelltnaringslivforetagsklimat/arkivnaringslivforetagsklimat/webbinariumoppnajamforelserforetagsklimat2018.28005.html

Nyhet
Demonstration av webbverktyget

Vill ni vara med på en webbdemonstration av det nya webbverktyget så går det bra att anmäla sig till följande tillfällen:

 • Fredag den 10/5 kl 9:30 – 11:00
 • Fredag den 10/5 kl 13:30 – 15:00
 • Fredag den 24/5 kl 9:30 – 11:00
 • Fredag den 24/5 kl 13:30 – 15:00
 • Onsdag den 29/5 kl 9:30 – 11:00
 • Onsdag den 29/5 kl 13:30 – 15:00

Alla demonstrationer sker via Skype

Anmälan gör ni till Fredrik.berglund@skl.se

Nyhet
Webbinariet Öppen jämförelse Företagsklimat (Insikt) 2018

Glöm inte Webbinariet Öppen jämförelse Företagsklimat (Insikt) 2018, då vi går igenom resultaten från den senaste undersökningen. Påminn också gärna kollegor som arbetar med eller är berörda av undersökningen.

Den 8:e maj klockan 09:30-11:30. Anmäl er via den här länken.

Om sidan

Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. I första hand mäts servicen för gruppen företagare, men kommunerna har även möjlighet att mäta hur nöjda privatpersoner, ideella föreningar och offentliga organisationer är. Du kan läsa mer om undersökningen hos SKR.

Det här är ett rapporteringsverktyg för undersökningen som drivs av Origo Group på uppdrag av SKR. Under rubriken ”Rapporter” finns dels standardiserade rapporter med färdiga diagram och tabeller, dels möjlighet att skapa egna rapporter till vilka du kan lägga till diagram genom följande funktion.

Vi har flyttat med alla användare från den gamla webbportalen så om du hade ett konto där kan du också aktivera ditt konto här.

Om du saknar inloggning eller om du inte lyckats logga in kontakta support.

Support

Här finns en användarmanual.

Bakom många etiketter, på framförallt start- och rapportsidorna, finns det tips och instruktioner som visas om man håller muspekaren över dem. Inom kort kommer vi också att fylla på FAQ-sidan med frågor och svar.

Har du frågor, synpunkter eller förslag är du varmt välkommen att kontakta oss på adress: insikt@origogroup.com. Om frågorna rör specifika diagram eller en rapport använd gärna kontaktlänken på samma sida eftersom den då även skickar med information om det som visas på skärmen.

Uppdateringar
Databasuppdatering
Databasen uppdaterad

Databasuppdatering
Databasen uppdaterad

Databasuppdatering
Databasen uppdaterad

Databasuppdatering
Databasen uppdaterad

Databasuppdatering
Databasen uppdaterad