insikt@origogroup.com (support) Logga in
 22642 (2021)  355995 (alla år)
Nyheter
Nyhet
Se webbinariet ÖJ Företagsklimat 2020 i efterhand

För dig som missade vårt webbinarium för ÖJ Företagsklimat 2020 igår finns nu möjlighet att se sändningen i efterhand fram till den 14 september.

https://api.screen9.com/preview/di5eIkdBybY2VpUSumUWqxKoUYngJzLVnHxG5vn2lO6b4H_46lleum6LV6VaHZFn

Nyhet
Webbinarium Öppen Jämförelse Företagsklimat (Insikt) 2020 den 1 september

Onsdagen den 1 september klockan 09:30-11:30 kommer SKR att genomföra ett webbinarium med fördjupande resultat från Öppen jämförelse Företagsklimat 2020.

Du behöver inte anmäla dig, utan länken till webbinariet finns bifogad nedan.

https://api.screen9.com/preview/di5eIkdBybY2VpUSumUWqxKoUYngJzLVnHxG5vn2lO6b4H_46lleum6LV6VaHZFn

Nyhet
Presentation av de viktigaste resultaten från ÖJ Företagsklimat 2020

Här följer ett inspelat föredrag där de viktigaste resultaten från ÖJ Företagsklimat 2020 presenteras. Filmen är ca 25 minuter lång och finns en liten bit ner på sidan.

Nyhet
NKI fortsätter att öka med en enhet per år

För åttonde året i rad ökar företagarnas nöjdhet med kommunernas myndighetsutövning – ökningen är återigen en enhet och det totala NKI-värdet uppgår nu till 74. Störst ökning har skett inom området bygglov där NKI-värdet ökat från 64 till 66. Det nya området upphandling får ett NUI-värde (nöjd-upphandlings-index) på 63.

Den kommun som toppar rankingen totalt är Boden med NKI 86, följt av Torsby och Höganäs med NKI på 86 respektive 85. Bland större kommuner med fler än 40 000 invånare så placerar sig Trollhättan främst med NKI på 82, följt av Kalmar och Upplands-Väsby med NKI på 81 respektive 80. Det är tredje gången som Trollhättan återfinns i täten för denna ranking. Klippan, Strängnäs och Täby toppar rankingen för det nya området upphandling med NUI på 74, 72 respektive 70.

Resultaten från Öppna jämförelser Företagsklimat 2020 presenteras på följande sätt:

  • I denna webbportal (kräver lösenord)
  • På SKR:s webbplats: De viktigaste tabellerna och figurerna med kortfattad analys av resultaten.
  • I SKR:s databas Kolada: NKI och betygsindex per myndighetsområde (dock ej upphandling där för får kommuner deltar detta år)
  • En film på 15-20 minuter där de viktigaste resultaten från undersökningen presenteras läggs upp här på webbportalen under eftermiddagen den 3:e maj (obs. ändrat datum)
  • Ett webbseminarium med fördjupande resultat från undersökningen genomförs i början av september (datum ej klart).
  • I webbportalen. En delbar standardrapport med namnet Kommunrapport Insikt 2020 finns att ladda ned. (kräver lösenord)

Nyhet
Öppen jämförelse Företagsklimat 2020 (Insikt) offentliggörs den 22 april, klockan 09:00

Den 22 april klockan 09:00 offentliggörs resultaten för Öppen jämförelse Företagsklimat (Insikt) 2020.

Från den 19 april kommer de slutgiltiga resultaten att finnas i vår webbportal, dock inte rankingarna som offentliggörs först den 22 april. Vi vill dock inte att några resultat från undersökningen ges till media före den 22 april.

Några dagar innan offentliggörandet kommer SKR att ta kontakt med de kommuner som placerar sig främst i mätningarna samt även den kommun som hamnar sist för att dessa ska kunna förbereda sig på eventuell medial uppmärksamhet.

Ett pressmeddelande om resultaten i undersökningen kommer att skickas till lokala medier tillsammans med rankingar på nationell och regional nivå på morgonen den 22 april.

En film där de viktigaste resultaten presenteras från undersökningen kommer att läggas ut den 29:e april på SKR:s webbplats och på webbportalen för undersökningen. Filmen kommer att vara ca 15-20 minuter lång.

Det årliga webbseminariet om Öppen jämförelse Företagsklimat kommer att genomföras i månadsskiftet augusti/september 2021 (datum ej klart). Vi kommer då att fördjupa oss ytterligare i resultaten och lyfta en del perspektiv som vi tidigare inte gjort.

Om sidan

Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. I första hand mäts servicen för gruppen företagare, men kommunerna har även möjlighet att mäta hur nöjda privatpersoner, ideella föreningar och offentliga organisationer är. Du kan läsa mer om undersökningen hos SKR.

Det här är ett rapporteringsverktyg för undersökningen som drivs av Origo Group på uppdrag av SKR. Under rubriken ”Rapporter” finns dels standardiserade rapporter med färdiga diagram och tabeller, dels möjlighet att skapa egna rapporter till vilka du kan lägga till diagram genom följande funktion.

Vi har flyttat med alla användare från den gamla webbportalen så om du hade ett konto där kan du också aktivera ditt konto här.

Om du saknar inloggning eller om du inte lyckats logga in kontakta support.

Support

Här finns en användarmanual.

För de flesta vyerna kan du visa relevant information genom att klicka på info-ikonen uppe i det högra hörnet.

Bakom många etiketter, på framförallt start- och rapportsidorna, finns det tips och instruktioner som visas om man håller muspekaren över dem.

FAQ-sidan kan du läsa vanliga frågor och svar.

Har du frågor, synpunkter eller förslag är du varmt välkommen att kontakta oss på adress: insikt@origogroup.com. Om frågorna rör specifika diagram eller en rapport använd gärna kontaktlänken på samma sida eftersom den då även skickar med information om det som visas på skärmen.

Uppdateringar
Databasuppdatering
Databasen uppdaterad

Databasuppdatering
Databasen uppdaterad

Databasuppdatering
Databasen uppdaterad

Databasuppdatering
Databasen uppdaterad

Databasuppdatering
Databasen uppdaterad