insikt@origogroup.com (support) Logga in
 54122 (2022)  440115 (alla år)
Nyheter
Nyhet
Segmentering – ny metod för analys av Insiktsundersökningen

Enkätfabriken och SKR har under år 2022 tagit fram en fördjupad analys av de aggregerade resultaten för åren 2019-2021. Metoden kallas segmentering och sker i två steg. I steg 1 används en regressionsanalys för att se vilka frågor det är i enkäten som samvarierar mest med NKI/NUI-betyget, dvs. företagarnas helhetsbedömning av ärendet. I steg 2 används en klustermodell för att få fram grupper av respondenter som svarat förhållandevis lika i enkäten. Genom att se hur stora dessa grupper av respondenter är så får vi en bra bild över bakomliggande orsaker till att företagare är mer eller mindre nöjda.

Resultaten för respektive myndighetsområde presenteras i varsin Powerpoint presentation tillsammans med en sammanfattande analys (PDF-fil).

För en del kommuner som har tillräckligt många svar finns resultat från segmenteringen även på kommunnivå. Dessa resultat redovisas i en Excel-fil med olika flikar för respektive myndighetsområde. Observera dock att det inom respektive myndighetsområden kan vara olika kommuner för vilka en analys kunnat genomföras.

Länk till specialbearbetningen:

https://skr.se/skr/naringslivarbetedigitalisering/naringslivforetagsklimat/foretagsklimat/insikt/specialbearbetningavinsikt.68760.html

Nyhet
Nya instruktioner, enkäter och ärendemallar för år 2023

Här kommer instruktioner, enkäter och ärendemallar för Insiktsundersökningen som ska gälla för år 2023. Observera att några ändringar genomförs redan vid offentliggörandet av det innevarande mätåret 2022.

Sammanfattning av de viktigaste förändringarna:

  • Serveringstillstånd är från och med 2023 obligatoriskt för att kommunen ska få vara med i den totala NKI-rankingen.
  • SBA och SKR har kompromissat kring antalet svar som krävs. Nu gäller minst 20 svar för NKI totalt, minst 10 svar i den officiella statistiken i övrigt samt minst 7 svar i webbportalen och i respektive kommuns egen rapport från konsulterna (detta gäller redan från år 2022).
  • Ankomst- och komplettdatum i ärendemallen rekommenderas att ta med från år 2023. Variabeln är viktig för analysen av resultaten för bygglov.
  • I NKI-enkäten är det bara en mindre ändring, men i NUI-enkäten så tar vi såväl bort som lägger till en fråga samt omformulerar flera andra frågor
  • NUI-resultatet rankas från och med 2022 (dvs. senaste mätåret) utifrån det ovägda värdet. Andelen kontraktsvinnare ska dock anges i anslutning till det ovägda NUI-resultatet i rankingen
  • Upphandling-ID i ärendemallen för NUI är från och med 2023 obligatoriskt.

Filer:

Nyhet
Film från webbinarium 2022-09-22 tema upphandling

Nu finns det möjlighet att se filmen från vårt webbinarium 2022-09-20 på temat upphandling.

https://api.screen9.com/preview/gUqVn7Abeq_wZoJQ17U1wGaxmO_KjgaVN2sa2dp3p9Ikx3X5Px-uAd_QxGSWtmAA

På grund av tekniska problem, börjar filmen först ca 10 minuter in i webbinariet. Det som saknas är inledningen med presentation av medverkande samt bakgrund till undersökningen. Vi har dock klippt in de PP-bilder som saknas från själva filminspelningen.

Filmen kommer att finnas tillgänglig fram till 1 november.

Nyhet
Ny konsult godkänd för Insikt

Evimetrix har blivit godkänd som konsult för undersökningen Insikt. Samtidigt har Indikator hoppat av, så det är fortfarande fyra konsulter som är godkända för undersökningen.

Enkätfabriken
Kontaktperson: Erik Granberg
Telefon: 070-236 93 83
E-post: erik.granberg@enkatfabriken.se

Evimetrix
Kontaktperson: Alf Brydolf-Berg
Telefon: 08-440 15 01
E-post: alf.brydolf-berg@evimetrix.se

Origo Group
Kontaktperson: Tobias Jönsson
Telefon: 070-794 66 86
E-post förfrågningar: anbudinsikt@origogroup.com
E-post övriga frågor: insikt@origogroup.com

Sweco
Kontaktperson: Gunnar Lindqvist
Telefon: 072-530 35 13
E-post: gunnar.lindqvist@sweco.se

Nyhet
Webbseminarium tema Upphandling i Insiktsundersökningen

Kostnadsfritt webbinarium den 22 september, klockan 09.30-11.30 om hur vi kan stärka offentlig upphandling genom Nöjd Upphandlings Index, NUI.

Undersökningen utvecklades 2019 och sprids nu snabbt till Sveriges kommuner - 90 kommuner har tecknat avtal om att göra den i år.

På webbinariet kommer vi att gå igenom metod och hur man kommer igång, men också hur man kan använda undersökningen i sitt förbättringsarbete.

Webbinariet vänder sig till Sveriges kommunala inköpare och näringslivsutvecklare - dela gärna i era nätverk!

För mer information och anmälning till seminariet klicka på länken nedan. Webbseminariet genomförs i samarbete med Stockholm Business Alliance.

https://lnkd.in/dHKYgCqY

Om sidan

Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. I första hand mäts servicen för gruppen företagare, men kommunerna har även möjlighet att mäta hur nöjda privatpersoner, ideella föreningar och offentliga organisationer är. Du kan läsa mer om undersökningen hos SKR.

Det här är ett rapporteringsverktyg för undersökningen som drivs av Origo Group på uppdrag av SKR. Under rubriken ”Rapporter” finns dels standardiserade rapporter med färdiga diagram och tabeller, dels möjlighet att skapa egna rapporter till vilka du kan lägga till diagram genom följande funktion.

Vi har flyttat med alla användare från den gamla webbportalen så om du hade ett konto där kan du också aktivera ditt konto här.

Om du saknar inloggning eller om du inte lyckats logga in kontakta support.

Support

Här finns en användarmanual.

För de flesta vyerna kan du visa relevant information genom att klicka på info-ikonen uppe i det högra hörnet.

Bakom många etiketter, på framförallt start- och rapportsidorna, finns det tips och instruktioner som visas om man håller muspekaren över dem.

FAQ-sidan kan du läsa vanliga frågor och svar.

Har du frågor, synpunkter eller förslag är du varmt välkommen att kontakta oss på adress: insikt@origogroup.com. Om frågorna rör specifika diagram eller en rapport använd gärna kontaktlänken på samma sida eftersom den då även skickar med information om det som visas på skärmen.

Uppdateringar
Databasuppdatering
Databasen uppdaterad

Databasuppdatering
Databasen uppdaterad

Databasuppdatering
Databasen uppdaterad

Databasuppdatering
Databasen uppdaterad

Databasuppdatering
Databasen uppdaterad