insikt@origogroup.com (support) Logga in
 40601 (2021)  373954 (alla år)
Nyheter
Nyhet
Instruktioner och enkäter för NKI och NUI 2022

Nu är instruktionerna samt enkäter för 2022 års undersökning klara. Under hösten har SKR och SBA haft ett flertal möten med bland annat högfrekventa användare av webbportalen och upphandlingschefer om undersökningen och enkäterna. Utifrån de samtal vi fört och önskemål som då framkommit har vi gjort en del förändringar i såväl NKI- som NUI-undersökningen.

De viktigaste förändringarna i NKI-enkäten:

 • Från och med 2022 rekommenderas deltagande kommuner att ha med området Serveringstillstånd i undersökningen. Från år 2023 kommer detta område att bli obligatoriskt i undersökningen för att få delta i NKI-rankingen totalt.
 • Frågan ”Hur nöjd var du med hur vi informerade om möjligheten att överklaga beslut?” under serviceområdet information tas bort från enkäten.
 • Frågorna F3 A och F3 B ”Hur utföll ärendet för dig? Såväl frågan som svarsalternativen formuleras om.

De viktigaste förändringarna i NUI-enkäten:

 • Från och med år 2021 kommer NUI-måttet att viktas i rankingen, dvs. förändringen sker redan i 2021 års undersökning. Det innebär att ett standardiserat mått tas fram med hänsyn till att fördelningen av andelen anbudsgivare som tilldelats respektive inte tilldelats uppdraget kan skilja sig åt mellan olika kommuner.
 • Obs! Denna standardisering kommer dock endast att användas vid rankingen av kommunerna, inte för övriga NUI-resultat i databasen och i webbportalen.
 • Frågan ”Hur nöjd var du med information om hur man ställer kompletterande frågor?” under serviceområdet information tas bort från enkäten.
 • Ett flertal frågor har omformulerats (se instruktionerna).

Öppen jämförelse Företagsklimat 2021 kommer att offentliggöras den 21:a april.

Nedan följer Instruktioner, enkäter samt ärendemallar för Insiktsundersökningen 2022. I vecka 5 kommer tillgänglighetsanpassade versioner av dessa filer samt uppdaterad information om undersökningen också att finnas på SKR:s webbplats (sök på SKR företagsklimat).

Nyhet
Se webbinariet ÖJ Företagsklimat 2020 i efterhand

För dig som missade vårt webbinarium för ÖJ Företagsklimat 2020 igår finns nu möjlighet att se sändningen i efterhand fram till den 14 september.

https://api.screen9.com/preview/di5eIkdBybY2VpUSumUWqxKoUYngJzLVnHxG5vn2lO6b4H_46lleum6LV6VaHZFn

Nyhet
Webbinarium Öppen Jämförelse Företagsklimat (Insikt) 2020 den 1 september

Onsdagen den 1 september klockan 09:30-11:30 kommer SKR att genomföra ett webbinarium med fördjupande resultat från Öppen jämförelse Företagsklimat 2020.

Du behöver inte anmäla dig, utan länken till webbinariet finns bifogad nedan.

https://api.screen9.com/preview/di5eIkdBybY2VpUSumUWqxKoUYngJzLVnHxG5vn2lO6b4H_46lleum6LV6VaHZFn

Nyhet
Presentation av de viktigaste resultaten från ÖJ Företagsklimat 2020

Här följer ett inspelat föredrag där de viktigaste resultaten från ÖJ Företagsklimat 2020 presenteras. Filmen är ca 25 minuter lång och finns en liten bit ner på sidan.

Nyhet
NKI fortsätter att öka med en enhet per år

För åttonde året i rad ökar företagarnas nöjdhet med kommunernas myndighetsutövning – ökningen är återigen en enhet och det totala NKI-värdet uppgår nu till 74. Störst ökning har skett inom området bygglov där NKI-värdet ökat från 64 till 66. Det nya området upphandling får ett NUI-värde (nöjd-upphandlings-index) på 63.

Den kommun som toppar rankingen totalt är Boden med NKI 86, följt av Torsby och Höganäs med NKI på 86 respektive 85. Bland större kommuner med fler än 40 000 invånare så placerar sig Trollhättan främst med NKI på 82, följt av Kalmar och Upplands-Väsby med NKI på 81 respektive 80. Det är tredje gången som Trollhättan återfinns i täten för denna ranking. Klippan, Strängnäs och Täby toppar rankingen för det nya området upphandling med NUI på 74, 72 respektive 70.

Resultaten från Öppna jämförelser Företagsklimat 2020 presenteras på följande sätt:

 • I denna webbportal (kräver lösenord)
 • På SKR:s webbplats: De viktigaste tabellerna och figurerna med kortfattad analys av resultaten.
 • I SKR:s databas Kolada: NKI och betygsindex per myndighetsområde (dock ej upphandling där för får kommuner deltar detta år)
 • En film på 15-20 minuter där de viktigaste resultaten från undersökningen presenteras läggs upp här på webbportalen under eftermiddagen den 3:e maj (obs. ändrat datum)
 • Ett webbseminarium med fördjupande resultat från undersökningen genomförs i början av september (datum ej klart).
 • I webbportalen. En delbar standardrapport med namnet Kommunrapport Insikt 2020 finns att ladda ned. (kräver lösenord)

Om sidan

Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. I första hand mäts servicen för gruppen företagare, men kommunerna har även möjlighet att mäta hur nöjda privatpersoner, ideella föreningar och offentliga organisationer är. Du kan läsa mer om undersökningen hos SKR.

Det här är ett rapporteringsverktyg för undersökningen som drivs av Origo Group på uppdrag av SKR. Under rubriken ”Rapporter” finns dels standardiserade rapporter med färdiga diagram och tabeller, dels möjlighet att skapa egna rapporter till vilka du kan lägga till diagram genom följande funktion.

Vi har flyttat med alla användare från den gamla webbportalen så om du hade ett konto där kan du också aktivera ditt konto här.

Om du saknar inloggning eller om du inte lyckats logga in kontakta support.

Support

Här finns en användarmanual.

För de flesta vyerna kan du visa relevant information genom att klicka på info-ikonen uppe i det högra hörnet.

Bakom många etiketter, på framförallt start- och rapportsidorna, finns det tips och instruktioner som visas om man håller muspekaren över dem.

FAQ-sidan kan du läsa vanliga frågor och svar.

Har du frågor, synpunkter eller förslag är du varmt välkommen att kontakta oss på adress: insikt@origogroup.com. Om frågorna rör specifika diagram eller en rapport använd gärna kontaktlänken på samma sida eftersom den då även skickar med information om det som visas på skärmen.

Uppdateringar
Databasuppdatering
Databasen uppdaterad

Databasuppdatering
Databasen uppdaterad

Databasuppdatering
Databasen uppdaterad

Databasuppdatering
Databasen uppdaterad

Databasuppdatering
Databasen uppdaterad